POS PubOrder baruri si restaurante

POS pentru baruri si restaurante. Click aici!

RSS Feed Directory
1595 feed-uri in director
Informatii juridice de interes general

Informatii juridice de interes general

Planul Parental – Aspecte generale!
În toate dosarele de pe rolul instantelor judecatoresti ce au ca obiect exercitarea autoritatatii părintesti sau cu privire la locuinta minorilor, fiecare dintre cei doi părinti, separat sau părintii împreună, ar fi ideal sa să pregătească si să transmită instantei un plan parental propus. Planul parental agreat în comun dovedeste maturitatea emotională a părintilor si [...]Planul Parental – Structura!
În cazul unei separări a părinților este nevoie ca aceștia să negocieze un plan parental care să permită implementarea autorității parentale comune. Astfel ei vor trebui să decidă cu privire la: 1.    Domiciliul minorului; 2.    Programul de legături personale; În timpul săptămânii; În weekend; Nopțile în care minorul va dormi la fiecare dintre cei doi [...]Planul Parental
Planul parental (Parenting plan) reprezintă modalitatea prin care se implementează custodia comună. În general instanța de judecata se așteaptă ca cei doi părinți să negocieze prevederile acestui plan parental datorită faptului că ambii părinți au drepturi egale cu privire la creșterea și educarea minorilor datorită introducerii in Noul Cod Civil, începând cu 1 octombrie 2011 [...]Contestarea amenzii de la ITM!
Contestarea amenzii de la ITM Conform art 1 ,2 si 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ: “Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ [...]Obtinerea unui ordin de protectie – interzicerea oricarui contact cu victima!
Cea mai importanta noutate aduse de “Legea nr. 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie” o reprezinta introducerea prevederilor referitoare la ordinul de protectie. Pentru a obtine un astfel de ordin de protectie, victima trebuie sa completeze o cerere care este scutita de taxa judiciara de timbru [...]Obtinerea unui ordin de protectie – obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute!
Cea mai importanta noutate aduse de “Legea nr. 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie” o reprezinta introducerea prevederilor referitoare la ordinul de protectie. Pentru a obtine un astfel de ordin de protectie, victima trebuie sa completeze o cerere care este scutita de taxa judiciara de timbru [...]Obtinerea unui ordin de protectie – obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime fata de victima!
Cea mai importanta noutate aduse de “Legea nr. 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie” o reprezinta introducerea prevederilor referitoare la ordinul de protectie. Pentru a obtine un astfel de ordin de protectie, victima trebuie sa completeze o cerere care este scutita de taxa judiciara de timbru [...]Violenta in Familie. Legea pentru prevenirea si combaterea violentei in familie.
Legea defineste formele prin care se poate manifesta violenta in familie: violenta verbala; psihologica; fizica; sexuala; enonomica; sociala sau spirituala. Victima violentei in familie are dreptul: - la respectarea personalitatii, demnitatii si a vietii sale private; - la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale; - la protectie speciala, adecvata situatiei si nevoilor sale; - [...]Imputernicire – Model
  IMPUTERNICIRE   Subscrisa SC ____________________ S.R.L. cu sediul social in str. ________________ nr. ______, bl. _____, sc. ___, et. _____, ap. ________, Bucuresti, CUI ______________, numar de ordine in Registrul Comertului: J____/______/______, prin administrator si/sau asociat/asociat unic ___________________, imputernicesc prin prezenta pe dl./d-na __________________________ domiciliat(a) in str. ____________________ nr.________, bloc_______, sc. ________, etaj ___________, [...]Notificare reziliere contract – Model
Notificare reziliere contract – Model:   Către, S.C………………S.R.L. In atenţia domnului director general ____________   Subscrisa SC ……………………………………………S.R.L., cu sediul în ……………………………, str. ……………………… nr. ……….., bl. ………….., sc. ………., et. …………, ap. ……….., sector ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J…./………/…….., având cod unic de inregistrare………………, tel./fax ………….., reprezentată prin …………………. în calitate [...]