POS PubOrder baruri si restaurante

POS pentru baruri si restaurante. Click aici!

RSS Feed Directory
1595 feed-uri in director
Tipărituri vechi

Tipărituri vechi

Învăţătură părintească, Iași, 1822
„Învățătură părintească alcătuită de Prea fericitul patriarh a sfintei cetăți a Ierusalimului Chir Anthim, spre folosul pravoslavnicilor hristiani. Iar acum tălmăcită de pre cea grecească în limba moldovenească de prea sfințiia sa Chirio Chir Meletie, episcop a sfintei Episcopii Hușului și vechil sfintei Mitropolii Moldaviei. În zilele bine credinciosului și prea înălțatului nostru patriot domn […]Arătări de vreo câteva doftorii și meșteșuguri (Sibiu, 1794)
„Cine nu aude bine, sau aude cam rău Rade rădiche, pune sare peste dânsa, lasă-o să stea doazeci și patru de ceasuri, apoi stoarce-i zama dintr-însa și bagă în ureche cu bumbac. Cine are mătrice, sau altă rosătură în pântece Să stoarcă numai trei picături din balegă de cal proaspătă, și să le bea în […]Vlad Călugărul, domnul Valahiei, îi roagă pe brașoveni să împrăștie tâlharii din Bucegi (1485/87)
„Din mila lui Dumnezeu Io Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea multă sănătate bunilor noștri prieteni, județului și celor doisprezece pârgari din Brașov, și vă dau de știre domniei voastre despre niște oameni răi ce s-au ridicat – unul e cu numele Tatul Duvalmă din Râșnov, și Secară și alți robi împreună cu ei […]Discursul învățatului grec Neofit Duca contra aromânilor (1810)
„…de altfel, a se lăuda [aromânii] cu neamul romanilor, pe când nu au nimic comun cu ei, nu-i cuminte și nici nu se poate asculta așa ceva; și apoi nu li-e rușine de îngăimările înjositoare ale limbii lor, atunci când soarta i-a așezat în mijlocul Greciei, cu al cărei lapte și frupt au crescut, ale […]Johann Thunmann, Cercetări asupra istoriei popoarelor din Europa de Răsărit, Leipzig, 1774
„Și valahii de dincolo de Dunăre, pe care grecii îi numesc în derâdere cuțovlahi, sunt necunoscuți. Cunosc istorici de meserie care nu au auzit de existența lor niciodată. Sunt un popor mare și numeros și compun jumătate din populația Traciei și trei sferturi din cea a Macedoniei și Thessaliei. Și în Albania locuiesc mulți. Vorbesc […]Proclamația lui Alexandru Ipsilanti către munteni (1821)
„Vestire Bărbați români! (Άνδρες δάκες) Astăzi lăsând blagoslovitul pământ al Moldaviei, pășesc în ținutul iubitei voastre patrii. Iubitoriul de dezrobire norod al Moldaviei, cu brațe deschise și cu lucrări de bucurie, m-au priimit. Asemenea cugetări aștept a vedea și la blagocestivii fii ai Valahiei. Bărbați români! Pornindu-mă unde glasul patriei mele mă cheamă, viu și […]Izvoare statistice privitoare la etniile din Transilvania și BanatÎnștiințare pentru prevenirea emigrărilor în Moldova și Țara Românească (Brașov, 1832)
„Întru urmarea înălțatei Orândueli Gubernialicești din 13 martie a.c. nro. 2317 acum venite să face de știre spre înpiedecarea pribegirii în țearile turcești a sudiților cum urmează în jos: 1) Pribegirea în Țară și în Moldova este oprită la toți, contribuești și la toți fii(i) și fameliile lor; 2) Pribegi sânt aceia care să furișesc […]Circulară pentru punerea în urmărire a unor răufăcători (Sibiu, 1787)
„Deșcripțiia fețelor acelora pe care i-au dat afară că au omorât pe un orășan din Sibiiu, anume Venig Criștov Ianoș, și au fugit, adică: 1. Niculiță Munteanu, rumân de neam, de 29 de ani, însurat, gălbinicios, strâmb la nas, nalt de stat, cu păru și cu sprâncenele negre, numai singur rumânește vorovește; cu cheptariu rumânesc, […]Despre alegerea lui Al. I. Cuza ca Domn al Moldovei, în Gazeta Transilvaniei
„Moldova. O.d.P. a fost cea dintâie gazetă din Viena care a publicat alegerea lui Alexandru Cuza de Domn al Moldovei. Știrea telegrafică răpezită din Iași la Viena și publicată în numitul jurnal sosi la noi (în Brașov) dintr-odată cu scrisori din Galați, care cuprindea aceeaș știre; eară scrisori din Iași nu ne sosiră nici până […]